Aktuálně

Nebezpečný odpad 24.10.2020

 

Obec Řisuty má objednaný kontejner na odvoz

NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

 

dne 24.října - sobota
od 8.00 do 12.00 hod.
v prostorách u úřadu

Zároveň, jak je již zvykem, v tento den a čas

bude přistaven kontejner na směsný

velkoobjemový odpad a elektroodpad.